OMEGA - Thiết bị làm sạch tổng thể

Linh hoạt trong làm sạch thô và làm sạch tinh ngũ cốc và hạt

Có thể linh hoạt trong việc làm sạch thô và làm sạch tinh cho ngũ cốc và nguyên liệu hạt
Omega là để làm sạch và phân loại, với các chức năng làm sạch thô và làm sạch tinh. Omega phù hợp một số thiết kế và kích cỡ khác nhau cho các mục đích khác nhau.

Omega phù hợp với thiết kế có hoặc không hệ thống gió tuần hoàn và do đó có thể thích nghi theo các yêu cầu của cục bộ để trao đổi gió, phục hồi nhiệt, vv

Hệ thống hút gió trước và sau hoàn toàn tách biệt khi cống hoàn toàn tách biệt, mang lại lợi thế mà có thể thực hiện các điều chỉnh cá nhân, độc lập và do đó đơn giản hóa hoạt động của thiết bị. Một ưu điểm khác của hệ thống tách bằng gió là việc thoát gió trở nên hiệu quả hơn.

Máy đóng kín không tạo nhiều tiếng ồn. Các hộp lưới sàng có kết cấu kiểu Wisa, rất bền chống mòn (và được xác lập với các khoang). Hộp lưới sàng được làm sạch bằng những quả bóng cao su đặc biệt. Kiểm soát nạp liệu thay đổi theo tiêu chuẩn. Nguyên liệu được phân phối trên mặt sàng bằng các con quay xoắn (tùy chọn cho một số loại hạt).