SKIOLD FlexMix cung cấp một cái nhìn toàn cảnh

Hệ thống điều khiển trên máy tính của SKIOLD cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về sản xuất

Hệ thống hoạt động với chỉ một cú nhấp chuột trên biểu đồ trên màn hình. Tất cả dữ liệu về công thức, nguyên liệu thô, sản xuất, lịch sử sản xuất được hiển thị trên màn hình và có thể in để dùng cho việc chế biến tiếp theo. Sản xuất thức ăn hiện đại đặt ra yêu cầu về kiểm soát việc sản xuất, và FlexMix là giải pháp của SKIOLD. Trong quá trình phát triển, chúng tôi rất coi trọng tính linh hoạt và tính thân thiện với người sử dụng để việc vận hành hàng ngày không gặp rắc rối, dễ dàng thích ứng với việc mở rộng, và các yêu cầu mới, cung cấp một cái nhìn tổng quan về sản xuất và dễ dàng tiếp cận với những dữ liệu cần thiết để kiểm soát hiệu quả.

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.