Theo chúng tôi

Cơ hội việc làm

SKIOLD làm một công ty toàn cầu, và đang phát triển. Vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên mới, những người muốn  tạo nên sự khác biệt.  Chúng tôi đấu tranh để tạo ra môi trường làm việc tốt cho tất cả nhân viên của chúng tôi - và mục tiêu của chúng tôi là làm cho nhân viên của chúng tôi cảm thấy SKIOLD là một công ty tốt để làm việc.

Tất cả các vị trí cần tuyển sẽ được đưa lên trang web của chúng tôi, trong mỗi chi nhánh cùa SKIOLD Group.

Denmark