hai hợp đồng mới ở Việt nam

Cả khách hàng lần thứ hai

SKIOLD đã thành lập Văn phòng Châu Á đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2012 và tiếp nối văn phòng tại Việt Nam vào năm 2015. Chúng tôi rất vui mừng vì SKIOLD đã được chào đón ở châu Á và liên tục ký các hợp đồng mới với khách hàng hiện tại. Chúng tôi đã lần thứ hai ký một hợp đồng với một khách hàng ở miền Bắc Việt Nam cho một trang trại heo cho 1200 con nái với hệ thống cho ăn, hệ thống thông gió và lồng chuồng heo nái đẻ.


Trạm cho ăn điện tử


Đây là lần thứ hai SKIOLD ký hợp đồng với một khách hàng khác ở miền Bắc Việt Nam. Đây là một trang trại đầy đủ trang thiết bị cho 750 GGP với hệ thống thu phân, hệ thống thông gió, hệ thống cho ăn và hệ thống lồng chuồng. Khách hàng cũng đã chọn trạm cho ăn điện tử làm khác biệt về hiệu quả sử dụng thức ăn, tính dễ sử dụng và do đó hiệu suất tối ưu.

Chìa khóa để thành công với EFS trong các khu vực heo mang thai là thiết lập các điều kiện thực hành tốt cho heo nái tơ trước khi chúng được chuyển vào trong khu vực mang thai.

Tin tức

Một trong những nhà chọn giống heo lớn nhất chọn SKIOLD

Giải pháp tổng thể bao gồm hệ thống sấy khô đa giai đoạn để giảm sử dụng kẽm

Feed / Farm / Climate Đọc thêm

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp giảm tiêu thụ điện năng 50%

Mỗi tấn thức ăn được sản xuất trên máy nghiền đĩa so với máy nghiền búa

Feed Đọc thêm

SKIOLD cung cấp cho nhà sản xuất gia cầm lớn thứ nhì

Chúng tôi đã giành được một hợp đồng để cung cấp một giải pháp tổng số thức ăn gia súc cho…

Feed Đọc thêm